Oznamy a novinky

Deň otvorených dverí
 • Pozývame Vás na deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v sobotu, 8. septembra v čase od 9:00 do 12:00.
 • Do krúžkov sa môžete zapísať na dni otvorených dverí a počas celého septembra, vždy v pracovný deň do 18:00.
 • Stiahnite si: Ponuka krúžkov na rok 2007
Nový školský rok 2007/2008
 • Je tu začiatok nového školského roku a CVČ ESKO vám opäť ponúka množstvo krúžkov, kurzov a iných aktivít, ako stráviť voľný čas. Vítaní sú u nás všetci bez rozdielu veku!
 • Na našej stránke máte k dispozícií informácie o našich aktivitách. Materiály budeme priebežne aktualizovať.
Máte záujem a schopnosti pracovať s deťmi???
 • PRIHLÁSTE SA!
 • CVČ Chlumeckého 12 ponúka možnosť realizácie záujemcom o vedenie športových aktivít detí podľa vlastných nápadov, ktoré však nepotrebujú telocvičňu. Práca športových krúžkov, klubov,kurzov je plánovaná v školskom roku 2007/2008 od októbra do júna.
 • Zároveň privítame nových vedúcich na tieto krúžky:
  -dramatický výchova
  -tanečno-pohybová príprava,klasický ,moderný,scénicky tanec
  -rôzne druhy úžitkového umenia a výtvarná výchova
  -ponúkame i otvorenie netradičných krúžkov,klubov,kurzov a pod.,ktoré oslovia mladých ľudí od vekovej kategórie 7-15 rokov a od 15 - 30 rokov
  -ale i otvorenie klubov zameraných na materské a rodinné centrá.
  -jazykové krúžky aj netradične jazyky
  -informatika (PASCAL, BASIC, jazyk C, ...) a zaujímavé technické krúžky (Rybársky, Akvaristický, Raketový, Plastikový, ...) a pod.
 • ZÁUJEMCOVIA s NÁPADMI , ktoré pomôžu spestriť našu činnosť sa prihláste :
 • KONTAKT:
  e-mail.eskoriad @ centrum-esko.sk
  Mgr.Katarína Búliková ,riaditeľka č.t.43 63 83 81
  Mgr.Marta Bezáková ,zást.riad. č.t.43 295 707
  Mgr.Ján Valo,vedúci športové aktivity č.t.43 295 707
  Mgr.Anna Ivanová,vedúca OPKA č.t. 43 295 707
  Ing.Július Rozložník,vedúci od. techniky č.t. 43 295 707